“Yazılım Mühendisliğinde Mükemmeliyet” misyonumuz doğrultusunda hedefimiz,
müşterilerimize yüksek kaliteli çözüm ve hizmetleri
etkin ve verimli şekilde sunmaktır.

Güçlü kurumsal kültürümüz ile
CMMI Seviye-3, ISO 9001, ISO 27001 ve ISO 14001’i temel alan

Entegre bir Yönetim Sistemi’ne
sahibiz.

CMMI Development V1.3

Belgelerimiz

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

 • Hedefimiz, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ürün ve hizmet kalitesini her zaman en üst düzeyde sağlamaktır.
 • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, hissedarlarımızın, çevrenin ve toplumun memnuniyetinin işbirliği içinde sağlanması yasal çerçevede gözetilir.
 • Tüm süreçlerimizi sürekli olarak iyileştirmek hepimizin temel ve vazgeçilmez görevidir. Hepimiz yaptığımız işin kalitesinden sorumluyuz.
 • Kalitemizin en önemli belirleyicisi çalışanlarımızın bilgi ve becerileridir. Yaratıcı ve yenilikçi çabalarımız, takım ruhu ile birleştirilip çoğaltılarak sürdürülebilir başarıya ulaşılır.
 • Tüm faaliyetlerimizde, olası problemleri ve fırsatları belirlemek ve harekete geçmek için risk odaklı düşünceyi önemseriz.
 • Sahip olduğumuz tüm değerli bilgilerin, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından yönetimi ve korunması ile iş sürekliliğinin desteklenmesi temel anlayışımızdır.
 • Mutlu, uyumlu ve verimli olacağımız, temiz, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı en önemli varlıklarımızdandır.
 • Tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltarak, çevre kirliliğinin önlenmesi ortak sorumluluğumuzdur.

Süreç Yaklaşımımız ve Sürekli İyileştirme

Yönetim Sistemimiz, sağladığımız tüm hizmetler için yönetsel ve teknik faaliyetleri kapsayan,
etkinlik ve verimlilik anlayışı ile tanımlanmış süreçlerden oluşmaktadır.

“Öğrenen bir Organizasyon” olarak, deneyimlerin kurumsal süreçlerimizin iyileştirilmesine olan katkısının bilincindeyiz …

Tüm iyileştirmelerimizi, süreçlerimizin temel unsurları olan “yöntemlerimiz, çalışanlarımız, kullandığımız araç ve teknolojilere”
odaklanarak planlıyor ve uyguluyoruz.

Kurumsal Yönetim Sistemimiz tüm faaliyetlerimiz için bize güçlü bir alt yapı sunuyor:

 • Oluşturduğumuz kurumsal süreçler sayesinde, tüm proje ve mühendislik hizmetlerimizi benzer yaklaşımlarla yönetiyoruz.
 • Mühendislik süreçlerimizin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, yeni yöntem ve araçları sistemimize entegre ediyoruz.
 • Sürekli iyileştirmeyi desteklemek, düzeltici ve önleyici faaliyetleri planlamak, bunları zamanında ve etkin olarak gerçekleştirebilmek için süreçlerimizin performansını açık, net ve görülebilir şekilde, ölçülebilir hedeflere karşı izliyoruz.
 • Bu bilinçle hizalanan çalışanlarımız, daha motive ve uyum içinde.

Yazılım Mühendisliği alanında faaliyet gösteren ICterra’nın Çevre Yönetim Sistemi kapsamı, ODTÜ Teknokent’te yerleşik merkez tesisinde gerçekleştirilen tüm faaliyetleri içermektedir. Çevre Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 uyumlu olup, Türk Çevre Mevzuatı ve ilgili yönetmelikleri esas alınmaktadır.