Slider

Komuta Kontrol Sistemleri

ICterra olarak, 25 yıllık yazılım mühendisliği deneyiminden aldığımız güvenle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kontrol sistemi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için çalışıyoruz. Askeri uygulamalar alanındaki tüm iş fırsatlarını memnuniyetle karşılıyor, büyük önem verdiğimiz ihtiyaç analizi aşamasının başarı ile tamamlanması için çok ciddi çaba harcıyoruz. İhtiyaç tespiti ve analizi faaliyetleri sırasında, tüm gereksinimleri karşılamak için müşterilerimizle işbirliği içinde çalışıyor, her bir yükümlülüğü tüm paydaşlarla birlikte doğrulamak için birkaç değerlendirme yapıyoruz.

Aşağıdaki yetenek ve teknolojilere sahip Komuta Kontrol sistemleri geliştiriyoruz:

Paralel Programlama


Çok Kanallı Uygulama Geliştirme

Görüntü İşleme


Güvenlik Kritik Geliştirme (MISRA C)

Raporlama Araçları


OpenGL Teknolojisi

Video Aktarımı


UX Tasarım Uzmanları Tarafından Tasarlanan Modern Grafik Kullanıcı Arayüzleri

Test Otomasyonu

Performans Testi

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca, tanımlı süreçlerimizi çalıştırıyoruz. Bu süreçleri proje ve müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlayarak proje yaşam döngüsünü tanımlıyoruz. Geliştirme süreçlerimizi Agile-Scrum, Waterfall, Incremental, Iterative, vb. farklı yazılım geliştirme metodolojilerinin en iyi uygulamalarını bir araya getirerek oluşturuyoruz.

Bu alanda ağırlıklı olarak kullandığımız teknolojiler;


Bu alanda esas olarak kullanılan teknolojiler;

Size nasıl yardımcı olabiliriz?