H. Vedat Uslu
Kurucu Genel Müdür

Vedat Uslu Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Elektrik Elektronik Mühendisliği bülümünden 1990 yılında mezun olmuştur. MBA’ ini ODTÜ’de 2000’de tamamlamıştır. İlk profesyonel yazılımını, mühendislik eğitiminin 3. yılında gerçekleştirmiştir ve kariyerine yazılım mühendisi olarak devam etmeye karar vermiştir.

Bankacılık sektöründeki kısa veri işleme deneyimini takiben, 1992 yılında Siemens Türkiye’nin kuruluşu sırasında yazılım Ar-Ge departmanında çalışmışmaya başlamış ve çok sayıda yazılım geliştirme ve yönetim görevleri üstlenmiştir.

Vedat Uslu, 2007 yılında Siemens Enterprise Communications Türkiye’de Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış, 2011 yılında ise Genel Müdür olarak atanmıştır. 2013 yılında yönetim satın alımının (MBO) bir sonucu olarak Vedat Uslu, şirketin tek hissedarı olmuş ve şirketin adını ICterra Bilgi ve İletişim Teknolojileri olarak değiştirmiştir.

ICterra’nın CEO’su Vedat Uslu, ICterra’nın küresel iş stratejisini geliştirmeye, müşteri ve paydaşlara güven ve değer temelli uzun vadeli ilişkiler kurmaya, yaratıcılığı ön planda tutmaya, operasyonel ve teknolojik mükemmellik elde etmeye ve tüm aktif pazarlarda büyümeyi sağlamaya öncelik vermektedir.