Slider

BT Yönetim Çözümleri

ICterra, Bilgi Teknolojileri otomasyonu ve denetlenmesi alanında 15 yıldan uzun süredir hizmet veren bir şirkettir. 2013 yılında BMC Software sertifikasyonunu tamamlamış ve o tarihten itibaren BMC’nin sertifikalı çözüm ortağı ve kurulum-operasyonel destek ortağı olmuştur.

Servis Yönetimi

Remedy Servis Yönetimi

En iyi uygulama raporları ve anahtar performans ölçütleri (KPI) ile hazır çözümlerin (out-of-the-box) dahil edildiği gömülü ITIL® v3 süreçleri.

Olay & Problem Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Değişim Yönetimi
Sürüm Yönetimi
Varlık Yönetimi
Kurulum/konfigürasyon Yönetimi
Hizmet İsteği Yönetimi
Hizmet Düzeyi Yönetimi

Discovery

Veri merkezi varlıklarının, çoklu bulut hizmetlerinin ve bunların aralarındaki ilişkilerinin bütünsel haritasını çıkartma işlemlerinin otomasyonunu gerçekleştirir.

BMC CMDB

Varlıklar ve hizmetler için iş farkındalığı ve tek kaynağı olan referansları kullanarak iş akışı ekosistemini zenginleştirir.

BMC Helix

Çoklu kanal, bulut ve aygıtlar üzerinde hızlı, kesin ve uygun maliyetli bilişsel hizmet yönetim servisleri (SaaS) sunmaktadır. Hizmet talebi çözümlerinin doğruluk ve hızını iyileştirmek için servis yönetim sistemine entegre bilişsel kabiliyetler sunmaktadır.

Hizmet Optimizasyonu

Truesight Faaliyet Yönetimi

Uçtan uca performans izleme ve olay yönetimi sunar.
Uygulama, altyapı ve arakatman yazılımlarını birlikte izler.
Olay ve işlem verilerine öncelik vermek, analiz etmek, ve dinamik olarak davranışına adapte olmak için yapay zeka (AIOps) kullanır. Bu sayede BT operasyon takımları iş için kritik problemler üzerine yoğunlaşabilir.

TrueSight Kapasite Optimizasyonu

BT kaynaklarını ve  hizmet arzını hizalayarak hizmet kullanımını optimalleştirir ve maliyeti düşürür. BT sistemlerinin kurulumunun ve kaynak değişiminin etkilerinin gözlendiği simülasyonları gerçekleştirir.

TrueSight Sunucu Otomasyonu

Hızlı ve güvenli bir şekilde aktive eder (provision), ayarları yapılandırır,  yama yapar; fiziksel, sanal ve bulut sunucularının devamlılığını sağlar.
Sistem çıktılarını belirlenmiş yamalara bağlamak ve iyileştirme planları yapmak için TrueSight Sistem Açığı Yönetimi (Vulnerability Manegement) ile birleştirir.
CIS, DISA, HIPAA, PCI, SOX, NIST ve SCAP için önceden yapılandırılmış planları, görev/rol tabanlı erişim kontrolü, dökümantasyonu ve geliştirme/iyileştirmeyi entegre eder.

TrueSight Ağ Otomasyonu

Kilitleme güvenliği (lock down security), maliyeti düşürme ve çevikliği arttırmak için güvenilir ağ kurulumunu hızlandırır.
Görülebilirliliği arttırmak, sunucular ve ağlar üzerindeki tehtidlere karşılık vermek için TrueSight Sistemi, Vulnerebility Management ile birleştirir.
Otomatikleştirilmiş değişim takipi ve geriye alma özellikleri ile binlerce ağ cihazı üzerinde hızlı kurulum değişiklikleri çalıştırır.

TrueSight Orchestration

Hassas BT süreçlerini otomatikleştirmek için uygulamaları, platformları ve araçları üzerinde iş akışını optimize eder.
İş süreci değiştiği takdirde adaptasyon ve zamanı değere çevirme olanakları sunan önceden hazırlanmış binlerce iş akışı profilleri sağlar.